Header widget area right

O institutu

Kdo jsme?

Účel spolku

Účelem spolku je rozvoj vzájemné spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem a dosažení společného partnerství a dalších cílů, mezi něž patří zejména šíření znalostí o partnerství veřejného a soukromého sektoru, vytváření platformy pro rozvoj spolupráce mezi podniky a veřejným sektorem a podpora rozvoje ekonomických zdrojů soukromých podniků, zahraničních investic v České republice či rozvoje malého a středního podnikání v České republice.

Zakladatelé

Czech Smart City Cluster, z.s.

IČ: 046 04 563, se sídlem Vladislavova 250, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6882, kancelář: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00

CZECH IT CLUSTER, družstvo

IČ: 292 18 233, se sídlem Srázná 4837/21, 586 01 Jihlava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 4949

PGCM s.r.o.

IČ: 043 54 656, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1 – Nové Město, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246350

CGMC, družstvo

IČ: 280 94 468, se sídlem Chýnovská 535, 391 11 Planá nad Lužnicí, zapsané v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr, vložka 820

Unie malých a středních podniků ČR, z.s.

IČ: 270 24 687, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 16487

NanoBite s.r.o.

IČ: 030 86 194, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269975

Členství

Základní členství

Náležející vždy zakládajícím členům spolku a dalším členům spolku dle rozhodnutí členské schůze.

Se základním členstvím je spojeno právo účastnit se a hlasovat na členské schůzi a dalších setkání členů a dále právo být volen do orgánů nebo komisí spolku.

Zapojte se

Poradní členství

Náležející dalším členům spolku dle rozhodnutí členské schůze.

S poradním členstvím je spojeno právo účastnit se členské schůze a dalších setkání členů a vyjadřovat se k předloženým návrhům v podobě poradních hlasů a dále právo být volen do orgánů nebo komisí spolku. Poradním hlasem se rozumí možnost vyjádřit svůj názor, který členové se základním členstvím mohou, ale i nemusí brát v úvahu při svém hlasování.

Zapojte se

Hlavní činnost spolku

Hlavní činností spolku je především provádění výzkumných činností a poskytování poradenských služeb, pořádání školení a seminářů, organizování informačních a propagačních projektů, poskytování odborných služeb, včetně vládním orgánům a orgánům územních samosprávných celků, spolupráce s příslušnými orgány a úřady státní a místní samosprávy, univerzit a výzkumných středisek, to vše v rozsahu cílů spolku.

Orgány spolku

Členská schůze

Nejvyšší orgán

Výbor

Statutární orgán

Člen výboru

ING. LENKA LINHARTOVÁ

Člen výboru

ING. MIROSLAVA ČEJKOVÁ

Novinky

Partneři