Header widget area right

Bezúročný úvěr k financování inovativních projektů v Praze

by nikol in Nezařazené

Program INFIN nabízí malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry na financování inovativních podnikatelských projektů na území hlavního města Prahy. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu hlavního města Prahy.

Pro koho je úvěr určen?

Úvěry jsou určeny pro podnikatele, který splňuje tyto podmínky:

– je drobným, malým nebo středním podnikatelem podnikající či zahajující podnikání v některém z podporovaných odvětví
– od jeho první komerční činnosti (např. prodeje zboží či služeb) neuplynulo více než 7 let
– má sídlo či zapsanou provozovnu v hlavním městě Praze

Jaký úvěr nabízíme?

Úvěr pro podniky s krátkou historií

Podnikem s krátkou historií se rozumí podnikatel, který má uzavřena nejvýše 2 účetní období.

– investiční úvěr
– bez úroku a bez poplatků
– výše úvěru 750 tis. – 3mil. Kč
– až 90 % způsobilých výdajů projektu (bez DPH*)
– splatnost až 6 let
– odklad splátek až 2 roky

* je-li příjemce podpory plátce DPH nebo si může nárokovat vrácení DPH

Úvěr pro podniky s historií

Podnikem s historií se rozumí podnikatel, který má uzavřena 3 nebo více účetních období.

– investiční úvěr
– bez úroku a bez poplatků
– výše úvěru 1 – 15 mil. Kč
– až 50 % způsobilých výdajů projektu vč. DPH
– splatnost až 10 let
– odklad splátek až 3,5 roku

V případě úvěru od 2 mil. Kč (včetně) musí být alespoň 30 % způsobilých výdajů projektu financováno komerčním úvěrem některého ze spolupracujících partnerů ČMZRB.

Jaké výdaje lze financovat?

Způsobilými výdaji projektu jsou výdaje na:

– pořízení nových strojů a zařízení
– výstavbu a technické zhodnocení staveb
– pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Charakteristika projektů

Financovat lze:

1. inovativní podnikatelské projekty
2. projekty inovativních či rychle se rozvíjejících podniků
3. inovativní projekty či projekty inovativních podnikatelů zaměřené na efektivní nakládání s energií

Místem realizace projektu musí být hl. m. Praha.

Projekt musí být v souladu s Národní RIS3 strategií a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy. Podrobněji viz Výzva programu INFIN.

Kontakt

Konzultace poskytují obchodní místa ČMZRB, případně lze využít e-mailovou schránku info@cmzrb.cz.

Zdroj: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/infin/?rc

Comments are closed.