Header widget area right

Privátní sektor (dodavatel)

  • realizátor projektu (poskytne veřejnému sektoru k využití částečně nebo úplně své zdroje a schopnosti)
  • nese některá rizika (např. stavebně-technologická, operační, vyšší moc), která by obvykle nesl veřejný sektor
  • musí splnit kritéria, technické podmínky
  • případně je jím po dokončení projektu po dohodnutou dobu daná služba poskytována

Dodavatel

= osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb, stavebních prací, nebo více těchto osob společně (včetně pobočky závodu)

Stává se účastníkem řízení: 

a) vyjádřením předběžného zájmu,

b) podáním žádosti o účast nebo nabídku, nebo

c) zahájením jednání se zadavatelem v zadávacím řízení

Dodavatel přestává být účastníkem vyloučením, odstoupením nebo uplynutím lhůty k podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek účastníkem

Poddodavatel

Dodavatel může být požádán, aby uvedl, kterou část zakázky bude provádět prostřednictvím dodavatelů + jejich seznam

Může být také požádán dokázat kvalifikaci poddodavatele nebo jeho nahrazení